Nieten Internationale Spedition, s.r.o.

The expert for customs service

 NIETEN

Celní odbavení v Evropě


Celní odbavení na EU / CH hranici (Import, Export, Tranzit) Vám zajistí celní oddělení na centrále naší společnosti.
Veškerá komunikace probíhá v češtině. 
Kontakt: Tel. (+420) 777 677 273, email: clo@nieten.cz

Vystavení dokladů v režimu tranzit (T1) z kteréhokoliv celního úřadu v Německu. Vystavení dokladů B-Nr. = doklad na převoz zboží po moři příjemci, Verwahrerwechsel = doklad na převoz zboží z přístaviště na veterinu nebo fytokontrolu, Doklad A18 = Verpflichtungsschein.
Uvolnění námořních kontejnerů z přístavů Hamburg, Bremerhaven, Gdaňsk a Gdyně. Po předání/ doručení průvodních nákladních listů B/L (Bill of Lading) uvolnění kontejnerů a LCL zásilek všech rejdařů a agentů (včetně vrácení prázdného kontejneru). Odbavení Vám zajistí celní oddělení na centrále naší společnosti.
Veškerá komunikace probíhá v češtině. 
Kontakt: Tel. (+420) 777 677 273, email: clo@nieten.cz

Celní odbavení na Slovensku, v Polsku nebo Německu Vám nabídnou další společnosti ze skupiny Nieten. Podrobnosti najdete na internetových stránkách našich společností - 
NIETEN GROUP