Nieten Internationale Spedition, s.r.o.

The expert for customs service

 NIETEN

Celní služby v ČR


Vystavování celních prohlášení a odbavování zboží v režimu tranzitu (T1, T2), v režimu dovozu, vývozu i ve zvláštních režimech - aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk, dočasné použití, uskladňování v celním skladu.
Vystavování a projednávání osvědčení o původu a statusu zboží (EUR.1, A.TR), karnetů TIR (v tištěné i elektronické formě) a přepravních dokladů CMR.
Poskytování ručení za celní dluh ve všech režimech.
Použití zjednodušených postupů pro všechny celní režimy (odbavování na nakládce či vykládce zboží) a Centralizovaného celního řízení (CCŘ - projednání zboží do celního režimu na jiném celním úřadě než je zboží předkládáno).

Vypracování žádostí o povolení zvláštních režimů nebo zjednodušených postupů ve všech režimech dle podmínek klienta, na základě objednávky a předem stanovené ceny.
Zastupování firem v celním a správním řízení vůči celním orgánům = řešení problémů, zpracování opravných prostředků proti rozhodnutí celních orgánů všech stupňů, ukončování a vyřizování nepotvrzeného dodání zboží na dokladech T1, T2 a VDD.
Optimalizace - podmínky dovozu a vývozu zboží mimo EU, návrh na zařazení zboží do integrovaného tarifu Společenství - TARIC.
Našim klientům nabízíme celní poradenství a školící činnost se zaměřením na konkrétní problematiku nebo obecné postupy v oblasti celního řízení.

Celní služby poskytujeme pro naše klienty jak ve vlastních kancelářích, tak i přímo v sídle zákazníků formou outsourcingu těchto služeb. Celní odbavení zajišťují naši zaměstnanci, buď stálou účastí v sídle společnosti, případně je k dispozici pracovník na našem pracovišti.
Systém nastavení spolupráce je řešen „na míru“ konkrétnímu zákazníkovi.
Výhodou je převedení vlastních pracovníků poskytovateli služeb a tím i převedení nákladů do nakupovaných služeb. Přínosem je rozhodně i převedení zodpovědnosti za poskytovanou službu a její organizaci na provozovatele a tím úbytek vlastní administrativy. V praxi to znamená výrazné ušetření nákladů pro zákazníka (lidské zdroje, celní software, školení, celní záruky apod.) a samozřejmě garanci nepřetržitého poskytování služeb i v době dovolených nebo nemoci.
Naprostá neutralita a diskrétnost je samozřejmostí.